Teenused

Katelde ja abiseadmete remont

 • Vee- ja aurukatelde remont kuni 15 000kW
 • Põletite remont ja hooldus (kerge- ja raskeõli, gaas)
 • Katelde tulekindlad müüritiste ja isolatsiooni remont ning taastamine.
 • Katla luukide remont ja taastamine
 • Katelde torude, trumlite ja metall osade remont.

Katelde ja abiseadmete paigaldus

 • Vee- ja aurukatelde ning abiseadmete paigaldus
 • Põletite paigaldamine ja seadistamine (kerge- ja raskekütteõli, gaas)
 • Veetöötlusseadmete paigaldus
 • Elektri- ja automaatikatööd
 • Auru- , kütte ja gaasitorustike ning süsteemide ehitus
 • Isolatsioonitööd
 • Keevitustööd

Katelde ja abiseadmete hooldus

 • Katelde happepesu ja tahmast puhastamine
 • Katelseadmete ja abiseadmete uuringud, metallipaksuse mõõtmine
 • Põletite hooldus ja häälestus (kerge- ja raskeõli, gaas)
 • Veeanalüüsid
 • Suitsugaaside mõõtmine ja seadistamine
 • Katlamajade ja soojussõlmede hooldus 24H (lepingulised kliendid)
 • Soojusvahetite happepesu

Projekteerimistööd

 • Katelde paigaldus- ja remondiprojektide koostamine
 • Gaasitorustike projekteerimine
 • Välisõhu saasteprojektide koostamine