Katelde ja abiseadmete remont

 • Vee- ja aurukatelde (kõiki marke ja tüüpe) remont kuni 15 000kW
 • Põletite remont ja hooldus (kerge- ja raskeõli, gaas)
 • Katelde tulekindlad müüritiste ja isolatsiooni remont ning taastamine.
 • Katla luukide remont ja taastamine
 • Katelde torude, trumlite ja metall osade remont.
 • Katelde ekspertiis, metalli paksuse mõõtmine
 • Litsenseeritud keevitustööd MMA
 • Auru- ja veekatlamajade renoveerimine ning remont

 

Katelde ja abiseadmete remont

 

Viimased teostatud tööd:

 • Aurukatla remonttööd: Loos U-HD 1250 (0,83 MW rõhk max. 13bar) suitsutorude vahetus 132 tk
 • Veekatla remonttööd:  Buderus SK735 (1,26MW)  suitsutorude korkimine
 • Veekatla remonttööd:  Witermo 3V-3,0-10-120 (3MW max rõhk 10 bar) suitsutorude korkimine ja man luugi korpuse vahetus ning katla ukse  valamine tulekindla seguga
 • Aurukatla remonttööd: Biasi RVA400 (0,4MW) 100% automaatika vahetus koos elektroodidega ning suitsutorude vahetus
 • Aurukatla remondiprojekt: Loos UL-S 5000 x 10 (3,4MW rõhk 10bar)
 • Veekatla remonttööd: Komforts AK-1000 (1,0MW rõhk 6,0bar) leegitorul väljaveninud osa vahetus
 • Veekatla remonttööd: Laka PS-1000 (1,0MW rõhk 4,0bar) veesärgi remont ning müüritise taastamine
 • Aurukatla remonttööd: Loos U-ND 1250 x 1 ( 0,83MW rõhk 1,0bar) suitsutorude vahetus
 • Veekatla remonttööd: Vapor ( 1,3MW ) suitsutorude vahetus 80tk
 • Veekatla remonttööd: Buderus S825 (3 MW) suitsutorude vahetus 134tk

NB! Kõik katelde remondi projektid kooskõlastatakse Inspecta Estonia ekspertidega ning samuti antakse katel peale remonttöid üle.