Katla tarvikud

 • Nivoo taseme näitajad
 • Veeklaasid aurukateldele ja paakidele
 • Katla luugid (man-luugid) ja tihendid
 • Kuumakindlad remondi ja parandussegud 1500 kraadi
 • Sulg- ja reguleerventiilid
 • Kaitseklappid auru ja veekateldele
 • Deaeraator-toiteveepaagid
 • Toiteveepumbad
 • Tagasilöögiklappid ja mudafiltrid
 • Temperatuuri, nivoo ja rõhuandurid
 • Termomeetrid ja manomeetrid
 • Pressostaadid ja termostaadid