Katelde ja abiseadmete paigaldus

  • Vee- ja aurukatelde ning abiseadmete paigaldus
  • Põletite paigaldamine ja seadistamine (kerge- ja raskekütteõli, gaas)
  • Veetöötlusseadmete paigaldus
  • Elektri- ja automaatikatööd
  • Auru- , kütte ja gaasitorustike ning süsteemide ehitus
  • Isolatsioonitööd
  • Litsenseeritud keevitustööd

Katelde ja abiseadmete paigaldus