Katelde ja abiseadmete hooldus

  • Katelde happepesu ja tahmast puhastamine (freesimine)
  • Katelseadmete ja abiseadmete uuringud, remont ja hooldus
  • Katelde metallipaksuse mõõtmine
  • Põletite paigaldus, hooldus, häälestus ja remont (kerge- ja raskeõli, gaas)
  • Veeanalüüsid: ph, elektrijuhtivus, leelisus, fosfaat, sulfit, raud, kloriidid, lahustunud hapnik jne.
  • Suitsugaaside mõõtmine ja seadistamine: O2, Co2, Co, NOx, temp.
  • Auru- ja veekatlamajade ning soojussõlmede hooldus 24H (lepingulised kliendid)
  • Soojusvahetite happepesu
  • Automaatika- ja seadistustööd
  • Surveseadme- ja gaasipaigaldiste järelvaatajateenus

Katelde ja abiseadmete hooldusKatelde ja abiseadmete hooldus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meiepoolt teostatud aurukatla happepesu. Katlakivi paksus oli 4-5mm.

Pilt enne katla happepesu.                            Pilt peale katla happepesu.

happepesu