Katelde Remondi OÜ

Katelde Remondi OÜ on 2006 a. asustatud Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mille tegevusvaldkondaks on soojusenergeetilised tööd.

Paigaldame ja remondime erinevate kütuste ja võimsustega auru- ja veekatlaid ning abiseadmeid. Pakume klientitele soojustehnilisi lahendusi mis on seotud katelde, sooja- ja auruvarustussüsteemidega alates seamete tarnest kuni paigalduse ja käivitamiseni.

Koostame katelde remondi- ja paigaldusprojekte ning teostame katelde ja abiseadmete ekspertiise ja uuringuid. Teostame kondensaadieraldajate (sõltumata tootjast) töökorras oleku kontrolli.

Põhilised valdkonnad on:

  • Auru- ja veekatelde ning abiseadmete müük (sh. kasutatud)
  • Katlamajade ehitus ja hooldus
  • Katelde ja abiseadmete  remont
  • Katelde uuringud
  • Katelde ja soojusvahetite happepesu
  • Auruvarustussüsteemide ehitus
  • Keevitustööd

Tarnime auru- ja veekatlaid, põleteid  ning varuosi kui ka auruvarustussüsteemidele seadmeid tunnustatud tootjatelt üle euroopa. Kasutatud surveseadmeid tarnime peamiselt koostööpartneritelt Soomest.

Põhilisteks hooldus- ja remonttöödeks on katelde tulekindlate müüritiste ja vooderduste ning isolatsiooni taastamine, katla luukide remont, katelde torude ja metallosade vahetus-remont, eelkollete remont ja taastamine ning erinevate põletite remont-hooldus ja katlamajade käivitus-häälestus, samuti ka soojusautomaatika installatsioon ning katelde ja soojusvahetite happepesu.