Veekatlad

  • Väike veekatlad rõhuga 3 bari võimsusega 23-80kW
  • Tööstuslikud veekatlad rõhuga 6 bari võimsusega 105-10 560kW
  • Ülekuumendatud veekatlad rõhuga 9,8bari võimsusega 140-10 002kW