Paigaldame ja remondime erinevate kütuste ja võimsustega auru- ja veekatlaid ning abiseadmeid